Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt Webbyt
 
 
ENG
Webbyt
EST

Webbyt IFA-Eesti seminarid ja üritused
Webbyt
Webbyt IFA üritused
Tagasi  Edasi
 IFA-Eesti seminarid ja üritused

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

  2019

25.04.2019

Seminar ümarlaud Maksu ja Tolliametis: debt push-down skeemide maksukäsitlus Eestis

MTA spetsialistid

12.03.2019

Maksudest kõrvalehoidumise vastased meetmed: areng  rahvusvahelisel tasandil ning siseriiklikud seadusemuudatused

Medeia Džaparidze

Inga Klauson

2018

01.11. 2018

Õiguse kuritarvitamise keelamise põhimõte: Euroopa Kohtu seisukohtade mõju liikmesriigi maksuõigusele.

Tambet Grauberg

05.04.2018

Maksu- ja Tolliameti ülevaade teenus vs töötasu skeemide kontrollimise praktikast, dividendide ja töötasu  eristamine

MTA spetsialistid

15.02.2018

Virtuaalne püsiv tegevuskoht: ülevaade ja arengud

Helen Pahapill

Marko Talur

Dmitri Jegorov

2017

 

 

15.11.2017

 

Maksuvõla sissenõudmine kolmandatest riikidest OECD  haldusabi konventsiooni alusel/ Äriühingu faktilise juhi vastutus maksuvõlgade eest (planeeritavad  muudatused seadusandluses)

Joanna Parma

Miiko Vainer

 

04.10.2017

Kohtumine MTA peadirektori Valdur Laidiga

 

23.05.2017

Eesti tulumaksusüsteemi eksport Gruusiasse

Ivo Vanasaun

25.04.2017

Kavandatavad muudatused tulumaksuseaduses (panditulumaks, dividendide madalam maksumäär jms)  Arutelu Rahandusministeeriumis

Dmitri Jegorov

12.04.2017

Usaldusfondide olemus ja maksustamine

Rolan Jankelevitš

28.02.2017

Maksukohustuse tekkimise preventiivne tagamine enne  maksukohustuse tekkimist: ettevaatuspõhimõte maksumenetluses

Kaido Künnapas

09.02.2017

Ülevaade planeeritavatest maksumuudatustest vastavalt Vabariigi Valitsuse tegevuskavale

Dmitri Jegorov

2016

 

 

29.09.2016

Maksumaksja õiguste tagamine kohtueelses menetluses.

Janus Paurman

29.09.2016

16.05.2016

Isiku kaasaaitamiskohustus ja enese mittesüüstamise privileeg maksumenetluses.

Anna Aida

ADAT (Anti-TaX Avoidance Directive) eelnõust

Marko Talur

21.04.2016

Eriseminar: veel maksualasest teabevahetusest.

Mark Morris

05.04.2016

Rahvusvaheline maksualane teabevahetus

Verner Silm, Piia Viks-Binsol

01.03.2016

Pärandi maksustamine.

Kristi Kirs

26.01.2016

Energiamaksud: printsiibid, olevik ja tulevik Eestis.

Jaanus Arukaevu

2015

 

 

09.12.2015

Palk, teenustasu, dividend. Seminar-ümarlaud koos MTA ja Rahandusministeeriumi esindajatega

Priit Raudsepp, Dmitri Jegorov, Kaido Lemendik, Karolin Lorents

04.11.2015  

Maksumaksjate põhiõigused IFA 2014 võrdleva uurimuse põhjal

Kaido Loor

30.09.2015

Uuest E-maksuametist ja muust

Egon Veermäe

08.04.2015

Bitcoinid: olemusest üldiselt ja maksustamine

Asse Sauga, Priit Lät

19.02.2015

Digitaalselt osutatavate teenuste käibemaksuga maksustamise regulatsiooni vastavus OECD raamtingimustele

Karli Kütt

 

Mitteresidentidele makstavate pensionite tulumaksuga maksustamine Eestis.

Riita Parksepp

»
IFA-Eesti seminarid kuni 2014

 
Free website - Webbyt