Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt Webbyt
 
 
ENG
Webbyt
EST

Webbyt IFA-Eesti seminarid ja üritused
Webbyt
Webbyt IFA üritused
Tagasi  Edasi
 IFA-Eesti seminarid ja üritused

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

 

2017

 

 

15.11.2017

 

 

04.10.2017

23.05.2017

Maksuvõla sissenõudmine kolmandatest riikidest OECD haldusabi konventsiooni alusel/ Äriühingu faktilise juhi vastutus maksuvõlgade eest (planeeritavad muudatused seadusandluses)

Kohtumine MTA peadirektoriga

Eesti tulumaksusüsteemi eksport Gruusiasse

Esinejad: Joanna Parma; Miiko Vainer

 

 

Ivo Vanasaun

25.04.2017 Kavandatavad muudatused tulumaksuseaduses (panditulumaks, dividendide madalam maksumäär jms). Arutelu Rahandusministeeriumis Dmitri Jegorov
12.04.2017 Usaldusfondide olemus ja maksustamine Rolan Jankelevitš
28.02.2017 Maksukohustuse tekkimise preventiivne tagamine enne maksukohustuse tekkimist: ettevaatuspõhimõte maksumenetluses Kaido Künnapas
09.02.2017 Ülevaade planeeritavatest maksumuudatustest vastavalt Vabariigi Valitsuse tegevuskavale Dmitri Jegorov
2016    

29.09.2016

Maksumaksja õiguste tagamine kohtueelses menetluses.

Janus Paurman

Isiku kaasaitamiskohustus ja enese mittesüüstamise privileeg maksumenetluses.

Anna Aida

16.05.2016

ADAT (Anti-TaX Avoidance Directive) eelnõust

Marko Talur

21.04.2016 Eriseminar: veel maksualasest teabevahetusest. Esineja:Mark Morris

05.04.2016

Rahvusvaheline maksualane teabevahetus

Esinejad: Verner Silm, Piia Viks-Binsol

01.03.2016

Pärandi maksustamine.

Esineja: Kristi Kirs

26.01.2016

Energiamaksud: printsiibid, olevik ja tulevik Eestis.

Esineja: Jaanus Arukaevu

 

2015

 

 

09.12.2015

Palk, teenustasu, dividend. Seminar-ümarlaud koos MTA ja Rahandusministeeriumi esindajatega.

Esinejad: Priit Raudsepp, Dmitri Jegorov, Kaido Lemendik, Karolin Lorents

04.11.2015  

Maksumaksjate põhiõigused IFA 2014 võrdleva uurimuse põhjal.

Esineja: Kaido Loor.

30.09.2015

Uuest E-maksuametist ja muust.

Esineja: Egon Veermäe.

08.04.2015

Bitcoinid: olemusest üldiselt ja maksustamine.

Esinejad: Asse Sauga, Priit Lätt.

19.02.2015

Digitaalselt osutatavate teenuste käibemaksuga maksustamise regulatsiooni vastavus OECD raamtingimustele.

Esineja: Karli Kütt.

Mitteresidentidele makstavate pensionite tulumaksuga maksustamine Eestis.

Esineja: Riita Parksepp.

 

  

2013

 

 

 

11.12.2013

Maksu- ja Tolliameti uue maja külastamine, kohtumine peadirektori asetäitjaga.

Esineja: Egon Veermäe.

20.11.2013

Eesti käibemaksuseaduses sätestatud sisendkäibemaksu maha arvamise õiguse regulatsiooni vastavus EL käibemaksudirektiivile.

Esineja: Andres Kalm.

22.05.2013

Käibemaksusüsteem - sääsed ja kahurid.

Esineja: Egon Veermäe.

17.04.2013

Mõned finantstehingute maksu kehtestamisega seotud õiguslikud probleemid.

Esineja: Ants Soone.

07.03.2013

Kontsernide finantseerimisühingud. Kas võiks eelistada asukohana Eestit teistele atraktiivsetele Euroopa riikidele?

Esineja: Priit Raudsepp.

Eesti tulumaksusüsteem - kas turundustrikk ja kaldpind raha juhtimiseks niigi pungil taskutesse?

Esineja: Velda Buldas.

12.02.2013

Käibemaksupettused ja nende tõkestamine.

Esineja: Kaspar Lind.

23.01.2013

Siirdehindade  määramine ning rakendamise probleemid Eestis.

Esineja: Martin Lehtis.

Siirdehindade kontrollimisel esile kerkinud küsimused MTA pilgu läbi.

Esineja: Signe Uustal.

  

2012

 

 

14.11.2012

Laenu ja omakapitali maksuõiguslik eristamine.

Esineja: Rait Kaarma.

Majandusteadus ja maksud.

Esineja: Paul Vahur.

26.09.2012

Vastutusotsus. Juhatuse liikme vastutus maksuvõla eest.

Esineja: Karolin Lorents.

Juhtorgani liikme poolt oma äriühingu kaudu tööandjale teenuse osutamisega seonduvad maksualased aspektid.

Esineja: Tuuve Tiivel.

26.04.2012

Kohtumine MTA peadirektoriga: MTA arengusuunad ja planeeritavad muudatused struktuuris.

 

Esineja: Marek Helm.

28.03.2012

Kontsernisisese cash pooling’u kasutamise võimalikud piirangud.

Esineja: Karl Kull.

Otsene maksustamine – kuhu on tõmmatud liikmesriigi pädevuse piir.

 

Esineja: Kärt Pormeister.

29.02.2012

Kulude jagamise kokkulepped käibemaksu perspektiivist.

Esineja: Urzula Välb.

 

2011

 

 

11.10.2011

Piiriüleste töötajate maksustamine Euroopa Liidus.

Esineja: Sirli Maasik.

 

MED reeglid Euroopa õiguse valguses.

Esineja: Iren Koplimets.

08.09.2011

Finantsteenuse käibemaksuga maksustamisega seotud mõistete piiritlemise probleeme.

Esineja: Margus Reiland.

17.05.2011

Autorilitsentsitasu tähendus rahvusvahelises maksuõiguses.

Esineja: Tõnis Vahesaar.

28.04.2011

Maksualaste rikkumismenetluse köögipoolest Euroopa Komisjonis.

Esineja: Heiki Linnamägi.

31.03.2011

How to protect the rigts of taxpayers on taxation procedure – the Finnish model.

Esineja: Mirva Lohiniva-Kerkelä (Soome).

23.03.2011

Ettevõtete jaotamata kasumi mittemaksustamise mõju investeeringutele ja majandusarengule.

Esinejad: Risto Kaarna, Anne Jürgenson.

17.02.2011

Töötamine Soomes – lähetatud ja renditööjõud.

Esineja: Kirsti Piiskoppel.

  

2010

 

 

09.12.2010

Maksudest kõrvalehoidmise piiritlemis- ja hindamiskriteeriumid Eesti ja Euroopa maksuõiguse näitel.

Esineja: Gerly Kask.

Eesti maksuhalduri siduv eelotsus kui õiguslik kaitse.

Esineja: Lily Mals.

18.11.2010

Euroopa Komisjoni rikkumismenetlused liikmesriikide vastu Eesti näitel. 

Esineja: Marika Linntam.

 

Sigarettide aktsiisiga maksustamine ja nõudluse hinnaelastsus Eestis. 

Esineja: Merliin Laos.

 

13.10.2010

Lahkumismaksud EL õiguse valguses. 

Esineja: Elise Kõiv.

Finantsteenuste käibemaksuga maksustamine EL-is.

 

Esineja: Tõnis Elling.

16.09.2010

WTO ja otsesed maksud. 

 

Esineja: Janar Stamm

Fiscal State Aid analysis of the compatibility of the EC General Block Exemption Regulation with the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. 

Esineja: Ksenja Butõnskaja.

 

13.05.2010

EL (EMP) riikide sotsiaalkindlustusmaksete koordineerimisest lähetatud isikute ja mitmes liikmesriigis töötajate puhul. 

Esineja: Reet Kabi.

 

Teadus- ja arendustegevust soodustavad maksumeetmed. 

 

Esineja: Liina Mauring.

08.04.2010

Siirdehindadega seonduvaid praktilisi probleeme: Maksukonsultandi ja maksuhalduri vaatepunktist.

Esinejad: Hannes Lentsius ja Kaido Lemendik.

 

03.11.2010

Kas õiguskantsleri pädevusse kuuluks õigus vaidlustada maksumäär?

Esineja: Ave Henberg.

18.02.2010

Püsiva tegevuskohaga seonduvaid praktilisi probleeme.

Esineja: Elo Madiste.

13.01.2010

Juhtimisteenuse siirdehindade maksustamine ja dokumenteerimine.

Esineja: Kersti Kull.

Ringkonnakohtute uuemad otsused maksuasjades (jõustunud kohtulahendite pinnalt).

Esineja: Agris Peedu.

 

»
IFA_Eesti varasemad seminarid

 
Free website - Webbyt